Muoveilla perusteltu paikkansa rakennuksen eri osissa

Rakentaminen on yksi suurimpia muovien käyttökohteita: sen osuus on noin 20 % kaikesta muovien käytöstä. Yksittäisestä rakennuksesta muoveja löytyy lähes jokaisesta sen eri osasta viemäreistä sähköjohtoihin ja eristyksistä pientarvikkeisiin. Muoveja käytetään monipuolisesti, koska niiden materiaaliset ominaisuudet ovat monipuolisia – monesti sellaisia, joita ei muilla materiaaleilla voida saavuttaa.

Missä ja miksi muoveja käytetään? Klikkaa lisätietoja auki alta.

Muovin käyttökohteet
 • Viemärit ja vesijohdot
 • Ilmastointihormit
 • Valaisimet
 • Ikkunanpuitteet ja ovet
 • Seinän- ja lattianpäällysteet
 • Profiilit
 • Liimat, massat, maalit ja lakat
 • Kannakkeet, kiinnikkeet ja tarvikkeet
 • Geotekstiilit ja -vahventeet
 • Vesikourut ja syöksyputket
 • Rakentamisvaiheen pakkaukset ja kalvot
 • Suojaputket
 • Eristeet ja höyrynsulkumuovi
 • Sähköjohdot ja kaapelit

Muovin käyttökohteet
Viemärit ja vesijohdot
Ilmastointihormit
Valaisimet
Ikkunanpuitteet ja ovet
Seinän- ja lattianpäällysteet
Profiilit
Liimat, massat, maalit ja lakat
Kannakkeet, kiinnikkeet ja tarvikkeet
Geotekstiilit ja -vahventeet
Vesikourut ja syöksyputket
Rakentamisvaiheen pakkaukset ja kalvot
Suojaputket
Eristeet ja höyrynsulkumuovi
Sähköjohdot ja kaapelit

Viemärit ja vesijohdot

Rakennuksen viemärit ja vesijohdot ovat nykyään lähes säännönmukaisesti muovia. Muovia käytetään näissä rakennusosissa erityisesti sen kestävyyden takia: muoviputkien laskennallinen käyttöikä on pitkä, jopa 90 vuotta. Muoviputket ovat keveytensä, muotoiltavuutensa ja liitettävyytensä ansiosta helposti ja tehokkaasti asennettavia.

Muovilla aikaansaatava kitkaton pinta mahdollistaa lisäksi hyvän virtaaman putkien sisällä, mikä säästää vesihuollossa merkittävästi energiaa. Valurautaputkiin verrattuna muoviset putket ovat myös ekologisempia, sillä niiden valmistus kuluttaa vähemmän energiaa ja arvokkaita luonnonvaroja.

Ilmastointihormit

Muovia käytetään rakennuksissa erilaisten ilmanvaihtohormien materiaalina, koska se on kestävää, kevyttä ja vaivattomasti muovailtavaa. Muovista valmistetun poisto- tai tulohormin pinta sietää hyvin ilmassa olevien epäpuhtauksien osumia, eikä pinta ruostu tai muuten vaurioidu ajan saatossa. Tässä käyttökohteessa muovimateriaalin eduksi voidaan laskea myös sen heikko lämmönjohtavuus: katolle asti läpiviedyt ilmastointiputket eivät säteile lämpöä pihalle tai tuo kylmää sisälle.

Muovi materiaalina ja ilmastointiputket sen käyttökohteena ovat avainasemassa myös niin sanottujen rakennusten ”älyratkaisujen ja hermoverkkojen” kehityksessä. Muovihormeihin upotettavilla sähköisillä antureilla voidaan esimerkiksi seurata rakennuksen ilman laatua ja ohjata sen perusteella taloteknisiä järjestelmiä reaaliajassa.

Valaisimet

Muovi on nykyään yhä suositumpi materiaali myös erilaisissa sisä- ja ulkovalaisimissa. Näissä käyttökohteissa tärkein muovin toimivuuden puolesta puhuva materiaaliominaisuus on sen ainutlaatuinen muotoiltavuus: muovista voidaan toteuttaa ratkaisuja, jotka suuntaavat valoa juuri oikealla tavalla ja täsmälleen haluttuun paikkaan. Esimerkiksi suuri osa LED-tekniikkaa hyödyntävistä nykyajan energiatehokkaista valaisinratkaisuista pohjautuu tavalla tai toisella muoviin. Lisäksi muovi on kestävää eikä se sirpaloidu, eli se on valaisimissa myös pitkäikäinen ja turvallinen materiaali.

Ikkunanpuitteet ja ovet

Ikkunanpuitteissa ja ovissa käytetään muoveja erityisesti pinnoitteina, mutta joskus myös rakennusosien pääraaka-aineina. Muovinen pinta on pitkäikäinen ja se säilyy kauniina lähes täysin ilman huoltoa myös vaativissa sääolosuhteissa. Lisäksi muoveja käytetään näissä käyttökohteissa eristeinä – niiden hyvän lämmöneristävyyden vuoksi.

Seinän- ja lattianpäällysteet

Muoveja käytetään varsin yleisesti muun muassa tapeteissa, laminaateissa sekä kiinteästi asennettavissa kovissa lattiapinnoissa joko materiaalin sidosaineena tai pääraaka-aineena. Muoviset pintamateriaalit kestävät hyvin kovaakin kulutusta sekä monesti myös kosteutta ja kolhuja.

Lisäksi muovisten pintojen puhtaanapito ja huolto on vaivatonta ja kustannustehokasta. Tämän merkitys korostuu erityisesti usein siivottavissa ja korkeaa hygieniaa edellyttävissä ympäristöissä, kuten sairaaloissa, kouluissa, vanhain- ja päiväkodeissa sekä muissa sosiaali- ja terveysalan laitoksissa.

Muovisten sisustuspintamateriaalien ulkoasu voidaan suunnitella ja toteuttaa lähes täysin ilman rajoituksia: erilaisia värejä ja kuoseja on saatavilla kaikkiin tyyleihin, tiloihin ja tarpeisiin sopivia. Nykyään muovisissa pintamateriaaleissa hyödynnetään yhä useammin biopohjaisia muoveja. Niiden avulla voidaan toteuttaa kokonaan hiilineutraaleja sisustuspintaratkaisuja.

Profiilit

Muoveja käytetään yleisesti erilaisten peittoprofiilien materiaalina muun muassa rakennusten ulkoseinissä. Muovista valmistettu profiili on kestävä ja keveytensä ansiosta helposti asennettava. Muoviseen profiiliin voidaan lisäksi integroida erilaisia taloteknisiä antureita ja laitteita huomattavasti vaivattomammin kuin muista materiaaleista valmistettuihin ratkaisuihin.

Liimat, massat, maalit ja lakat

Rakentamisessa käytettävät kemialliset valmisteet sisältävät lähes säännönmukaisesti muoveja, eli polymeerejä. Ne tekevät erilaisista tuotteista ylipäätään käyttötarkoituksessaan toimivia, eikä niille ole tällä hetkellä olemassa tosiasiallista korvaajaa.

Kemiallisesti tuotettavien rakennusaineiden valmistus ja niiden koostumus on käytännössä kokonaan ”ihmisen käsissä”, eikä siinä näin ollen tarvitse tehdä kompromisseja kuten eläviä organismeja käytettäessä. Rakennuskemiallisten tuotteiden turvallisuus on tarkasti säädeltyä.

Kannakkeet, kiinnikkeet ja tarvikkeet

Lähes kaikessa rakentamisessa tarvitaan erilaisia kannakkeita, kiinnikkeitä ja muita pientarvikkeita. Niiden avulla voidaan liittää rakennusosia yhteen ja tehdä liitoksista käyttötarkoituksensa mukaisia, pitäviä ja kestäviä. Myös rakentamisen pientarvikkeet valmistetaan usein erilaisista muoveista, koska ne ovat materiaaleina kestäviä, lujia, muovailtavia, edullisia sekä helposti saatavia.

Geotekstiilit ja -vahventeet

Muovisilla ratkaisuilla on perusteltu paikkansa myös maanrakentamisen vaativissa käyttökohteissa. Muovisia geotekstiilejä ja -vahventeita käytetään muun muassa teiden ja kenttien perustuksissa alueilla, joissa maaperä on epävakaata ainesta kuten savea.

Muovista valmistettuina materiaalit eivät ime kosteutta ja ne ovat ylipäätään mekaanisesti ja ajallisesti erittäin kestäviä. Geotekstiilien ja -vahventeiden ansiosta perustukset voidaan toteuttaa toimiviksi ja turvallisiksi ja estää vaikkapa erilaisten kasvien ja puun juurten kasvu haitallisiin paikkoihin.

Vesikourut ja syöksyputket

Rakennuksen vesikourut ja syöksyputket ovat tavallisesti muovipinnoitettua terästä. Muovista valmistettu pinnoite tekee näistä rakennusosista säänkestäviä. Lisäksi muovinen pinnoite voidaan värjätä käytännössä millä tahansa sävyllä, eli kourut ja syöksyputket saadaan toteutettua ulkoasullisesti rakennuksen muuhun väritykseen sopiviksi.

Rakentamisvaiheen pakkaukset ja kalvot

Muoveilla on tärkeä merkitys erilaisten tuotteiden ja elementtien suojaajana niin rakentamisen aikana työmaalla kuin kuljetuksissakin. Kestävät, venyvät ja helposti muotoiltavat muovit tarjoavat rakennusosille tehokkaan suojan kosteutta, kolhuja, likaantumista sekä muita fyysisiä rasitteita vastaan. Logistiikassa muovin keveys on sen vastuullinen valttikortti: mitä kevyempi kuljetus, sitä pienemmät päästöt.

Lisäksi muovista valmistetuilla pakkauksilla ja kalvoilla on rakentamisessa viestinnällinen merkitys: niihin voidaan tulostaa erilaista informaatiota esimerkiksi tuotteen ominaisuuksiin, alkuperään, raaka-aineisiin ja valmistajaan liittyen.

Kalvomuoveja käytetään rakentamisessa paljon ja ne ovat suhteellisen helposti tunnistettavia ja erilliskerättäviä. Rakentamisen muovit green deal -sopimus tähtääkin juuri kalvomuovien erilliskeräyksen ja kierrätyksen lisäämiseen sekä uusiomuoviraaka-ainetta sisältävien kalvomuovien osuuden kasvattamiseen rakennustuotteiden pakkaamisessa. Lue lisää sopimuksesta ja katso, mitkä yritykset ovat jo mukana.

Suojaputket

Muovista valmistetut putket suojaavat muun muassa erilaisia johtoja, kaapeleita ja valokuituja niin rakennuksen eri osissa (mm. elementtien sisällä) kuin maanrakennuksen käyttökohteissa. Isoakin puristuspainetta kestävä, sähköä johtamaton ja pirstaloitumaton muovimateriaali voidaan lisäksi värjätä huomiovärillä, mikä helpottaa putkien havainnointia esimerkiksi kaivutöiden aikana.

Suojaputket ovat usein kaksikerrosratkaisuja, joiden avulla mahdollistetaan vaivaton ja sujuva asennus niin rakennuksen varsinaisessa rakentamisessa kuin erilaisissa saneeraustilanteissakin. Olemassa olevaan putkeen on helppo ujuttaa esimerkiksi uusia kaapeli- ja johtovetoja tarpeiden muuttuessa.

Eristeet ja höyrynsulkumuovi

Eristeet ovat määrällisesti yksi muovien suurimpia käyttökohteita rakennuksessa. Oikein tehty eristäminen on rakennuksen energiatehokkuuden avain etenkin Suomen kaltaisissa kylmemmän talvi-ilmaston toimintaympäristöissä.

Eristeitä valmistetaan muovista erityisesti siksi, koska oikeanlainen muovimateriaali eristää tehokkaasti lämpöä suhteessa omaan paksuuteensa. Lisäksi muovista valmistettu eriste toimii hyvin myös kosteissa olosuhteissa: pääsääntöisesti muovimateriaalit eivät ole kosteudelle herkkiä, eli materiaali ja sen eristävät ominaisuudet pysyvät muuttumattomina myös kastuessaan.

Höyrysulkumuovi on muovia puolestaan siksi, että muovimateriaalin avulla saadaan aikaan hallittu hengittävyys, jolla estetään kosteuden tiivistyminen rakenteisiin lämpimien sisätilojen ja kylmien ulkorakenteiden välisissä rajapinnoissa.

Sähköjohdot ja kaapelit

Sähköjohdot ja kaapelit ovat yksi muovien varhaisimmista rakentamisen käyttökohteista: muovit kehittyivät viime vuosisadalla suuresti nimenomaan yhteiskuntien sähköistymisen rinnalla. Sähköjohtojen ja kaapeleiden pintamateriaali on muovia ennen kaikkea siitä syystä, että muovi ei johda sähköä, mikä takaa käyttö- ja paloturvallisuuden. Lisäksi muovipinnoite kestää vääntämistä, mikä johtojen ja kaapeleiden tapauksessa on edellytys niiden asentamiselle ja toimivuudelle.

Kuumia kysymyksiä rakentamisen muoveista

Resurssitehokkuuden yleinen lähtökohta on käyttää maapallon resursseja mahdollisimman kestävällä tavalla ja vähentää niiden ympäristövaikutuksia. Muun öljyteollisuuden sivuvirroista raaka-aineensa tavallisesti saavien, muovista valmistettujen rakennuseristeiden resurssitehokkuus pohjautuu ennen kaikkea keveyteen, ohuuteen sekä hyvään lämmöneristyskykyyn koko niiden pitkän elinkaaren ajalla.

Muovieristeiden ohuus ja keveys ovat valttia rakentamisen logistiikan eri vaiheissa: kun tuote on kevyt ja kompakti, myös kuljetuksista aiheutuvat hiilipäästöt ovat hillittyjä. Valmiissa rakennuksessa muovisten eristeratkaisujen merkittävin etu on puolestaan niiden hyvä lämmöneristyskyky suhteessa omaan paksuuteensa: niiden avulla saadaan toteutettua toimiva, tehokas ja pitkäikäinen lämmöneristys rakennuksen vaipan paksuutta kasvattamatta. Lisäksi muovieristeiden resurssitehokkuutta tukee se, että ne ovat monesti elinkaarensa lopussa täysin kierrätettävissä.

Ilmaston lämmetessä sademäärien ennustetaan kasvavan ja rankkasateiden yleistyvän myös Suomessa. Lisäksi talvien arvioidaan muuttuvan entistä vaihtelevammiksi; tulevina talvina lämpömittari sahaa nollan molemmin puolin yhä ahkerammin. Tällaisissa olosuhteissa syntyy huurretta ja lisäksi vesi muuttaa jatkuvasti olomuotoaan. Tulevaisuuden kosteiden ja vaihtelevien sääolosuhteiden voidaan nähdä aiheuttavan yhä kasvavaa rasitusta myös rakennuksille, niiden rakenteille ja eristeille.

Muovisten eristeiden puolesta puhuu vahvasti se, että ne eivät ole pääsääntöisesti kosteudelle tai lämpötilojen vaihtelulle herkkiä. Muovista valmistetut eristysmateriaalit ja niiden lämmönjohtavuusominaisuudet pysyvät muuttumattomina myös haastavissa kosteissa olosuhteissa. Kaiken kaikkiaan muovit ovat rakentamisen materiaaleina paitsi kestäviä myös hyvin hallittavia: ne ovat aina täysin ihmisten aikaansaannoksia ja niiden kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet tunnetaan erittäin hyvin.

Muoviputket ovat rakentamisessa kustannustehokas ja kestävä valinta. Muovisissa putkissa yhdistyvät sekä joustavuus että lujuus. Tämän vuoksi ne kestävät hyvin ulkoista rasitusta ja niiden murtumis- ja vuotoriski on muihin putkimateriaaleihin verrattuna alhaisempi. Lisäksi muoviputken sileä sisäpinta tarjoaa loistavat virtausominaisuudet ja vähentää tukkeutumisriskiä. Muoviputkien hyvä kestävyys ulottuu myös kemikaaleihin, eli niitä voidaan käyttää turvallisesti niin happamissa kuin emäksisissä ympäristöissä.

Muoviputket ovat lisäksi kevyitä, eli helppoja asentaa ja käsitellä. Keveys merkitsee myös säästöjä kuljetus- ja asennuskustannuksissa sekä pienempiä päästöjä logistiikassa. Muoviputket säilyttävät ominaisuutensa koko käyttöiän ajan ja ne vaativat hyvin vähän huoltoa käytön aikana.

Tuotteiden pitkäaikainen käyttöikä on keskeinen tekijä niiden hiilijalanjäljen ja muiden ympäristövaikutusten arvioinnissa. Nykyaikaisten ja oikein asennettujen muoviputkijärjestelmien eliniän voidaan olettaa olevan vähintään 50 ja jopa 100 vuotta. Kyseessä on erittäin hyvin aikaa ja käyttöä kestävä tuote, jonka elinkaari ulottuu monesti rakennuksen muita osia ja materiaaleja pidemmälle.

Tuotteen elinkaarivaikutusta ja ympäristökuormaa arvioitaessa on otettava huomioon myös sen materiaalien kierrätettävyys. Muoviputkijärjestelmien materiaalit ovat jo tällä hetkellä verrattain tehokkaasti kierrätettävissä, mm. uusien rakennusmateriaalien valmistuksessa.

Muovitrakentamisessa