Rakentamisen muovien kehityshankkeita ja innovaatioita esittelyssä

Rakentamisen muovien kentällä tapahtuu juuri nyt paljon niin meillä Suomessa kuin maailmalla; erilaiset kiertotaloutta, resurssitehokkuutta ja vastuullisuutta edesauttavat innovaatiot ja toimintamallit ovat alan yrityksissä vahvassa fokuksessa. Tutustu kumppaniyritystemme ja muiden muovialan toimijoiden uusimpiin kehityskohteisiin tältä sivulta löytyvien linkkien kautta.Kuumia kysymyksiä rakentamisen muoveista

Resurssitehokkuuden yleinen lähtökohta on käyttää maapallon resursseja mahdollisimman kestävällä tavalla ja vähentää niiden ympäristövaikutuksia. Muun öljyteollisuuden sivuvirroista raaka-aineensa tavallisesti saavien, muovista valmistettujen rakennuseristeiden resurssitehokkuus pohjautuu ennen kaikkea keveyteen, ohuuteen sekä hyvään lämmöneristyskykyyn koko niiden pitkän elinkaaren ajalla.

Muovieristeiden ohuus ja keveys ovat valttia rakentamisen logistiikan eri vaiheissa: kun tuote on kevyt ja kompakti, myös kuljetuksista aiheutuvat hiilipäästöt ovat hillittyjä. Valmiissa rakennuksessa muovisten eristeratkaisujen merkittävin etu on puolestaan niiden hyvä lämmöneristyskyky suhteessa omaan paksuuteensa: niiden avulla saadaan toteutettua toimiva, tehokas ja pitkäikäinen lämmöneristys rakennuksen vaipan paksuutta kasvattamatta. Lisäksi muovieristeiden resurssitehokkuutta tukee se, että ne ovat monesti elinkaarensa lopussa täysin kierrätettävissä.

Ilmaston lämmetessä sademäärien ennustetaan kasvavan ja rankkasateiden yleistyvän myös Suomessa. Lisäksi talvien arvioidaan muuttuvan entistä vaihtelevammiksi; tulevina talvina lämpömittari sahaa nollan molemmin puolin yhä ahkerammin. Tällaisissa olosuhteissa syntyy huurretta ja lisäksi vesi muuttaa jatkuvasti olomuotoaan. Tulevaisuuden kosteiden ja vaihtelevien sääolosuhteiden voidaan nähdä aiheuttavan yhä kasvavaa rasitusta myös rakennuksille, niiden rakenteille ja eristeille.

Muovisten eristeiden puolesta puhuu vahvasti se, että ne eivät ole pääsääntöisesti kosteudelle tai lämpötilojen vaihtelulle herkkiä. Muovista valmistetut eristysmateriaalit ja niiden lämmönjohtavuusominaisuudet pysyvät muuttumattomina myös haastavissa kosteissa olosuhteissa. Kaiken kaikkiaan muovit ovat rakentamisen materiaaleina paitsi kestäviä myös hyvin hallittavia: ne ovat aina täysin ihmisten aikaansaannoksia ja niiden kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet tunnetaan erittäin hyvin.

Muoviputket ovat rakentamisessa kustannustehokas ja kestävä valinta. Muovisissa putkissa yhdistyvät sekä joustavuus että lujuus. Tämän vuoksi ne kestävät hyvin ulkoista rasitusta ja niiden murtumis- ja vuotoriski on muihin putkimateriaaleihin verrattuna alhaisempi. Lisäksi muoviputken sileä sisäpinta tarjoaa loistavat virtausominaisuudet ja vähentää tukkeutumisriskiä. Muoviputkien hyvä kestävyys ulottuu myös kemikaaleihin, eli niitä voidaan käyttää turvallisesti niin happamissa kuin emäksisissä ympäristöissä.

Muoviputket ovat lisäksi kevyitä, eli helppoja asentaa ja käsitellä. Keveys merkitsee myös säästöjä kuljetus- ja asennuskustannuksissa sekä pienempiä päästöjä logistiikassa. Muoviputket säilyttävät ominaisuutensa koko käyttöiän ajan ja ne vaativat hyvin vähän huoltoa käytön aikana.

Tuotteiden pitkäaikainen käyttöikä on keskeinen tekijä niiden hiilijalanjäljen ja muiden ympäristövaikutusten arvioinnissa. Nykyaikaisten ja oikein asennettujen muoviputkijärjestelmien eliniän voidaan olettaa olevan vähintään 50 ja jopa 100 vuotta. Kyseessä on erittäin hyvin aikaa ja käyttöä kestävä tuote, jonka elinkaari ulottuu monesti rakennuksen muita osia ja materiaaleja pidemmälle.

Tuotteen elinkaarivaikutusta ja ympäristökuormaa arvioitaessa on otettava huomioon myös sen materiaalien kierrätettävyys. Muoviputkijärjestelmien materiaalit ovat jo tällä hetkellä verrattain tehokkaasti kierrätettävissä, mm. uusien rakennusmateriaalien valmistuksessa.

Muovitrakentamisessa